Цех колена и колектори

1. Машина за огъване на тръби - ‘’HVNGS – ROBIE ‘’ TYPE – RE 7
 - Външен диаметър на тръбата D= 133 ÷ 219,1 mm
 - Радиус на огъване R= 500 ÷ 650 mm
 - Максимална дебелина на стената на тръбата S= 17 mm

2. Maшина за огъване на тръби -Тип ‘’ХОТН -114’’
 - Външен диаметър на тръбата D=32 ÷ 114 mm
 - Радиус на огъване R = 75 ÷ 450 mm
 - Максималната дебелина на стената на тръбата S= 10 mm

3. Машина за огъване на колена с TBЧ-(INDUCTION PIPE BENDING MACHINE )
 - Външен диаметър на тръбата D = 159 ÷ 426 mm
 - Радиус на огъване R= 600 ÷ 1700 mm
 - Максимална дебелина на стената на тръбата S= 40 mm

4. Камерна Ел . пещ
 - Mощност 400 kW
 - Maксимална товароносимост – 5 тона
 - Максималните габаритни размери на детайла 6200 х 3500х1400 mm

GPS: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217