Цех мембранни панели

Линия 1


1. Машина за заваряване на мембранни панели
 - Диаметър на тръбата D = 32 ÷ 80 mm
 - Широчина на заваряване - 1200 mm.
 - Максимална дължина на панела L= 18 000 mm

2. Maшина за заваряване на мембранни панели .
 - Диаметър на тръбата D = 32 ÷ 80 mm.
 - Широчина на заваряване - 800 mm.
 - Максимална дължина на панела L= 18 000 mm


3. Калибровъчна машина за шина
 - Широчина на шината B= 12 ÷ 120 mm
 - Дебелина на шината S = 3 ÷ 12 mm


4. Дробометна машина за почистване на тръбите преди заваряване .

 

Линия 2


1. Машина за заваряване на панели
Модел : ZZPPHS 1600 x 4
2 броя
 - Диаметъра на тръбата D= 22 ÷ 89 mm
 - Дебелина на стената на тръбата Sтр= 3 ÷10 mm
 - Широчина на шината В= 8 ÷ 120 mm
 - Дебелина на шината Sш= 3÷ 12 mm
 - Широчина на заваряване – 1600mm
 - Максимална дължина на панела L=18000 mm


2. Калибровъчна машина за шина
Модел : ZZBJ -120
 - Широчина на шината – 12 ÷ 140 mm
 - Дебелина на шината – 3 ÷ 12 mm


3. Машина за полиране на тръби
Модел : ZZGP
 - Диаметър на тръбата D тр 32 ÷ 76 mm


3. Хидравлична машина за огъване на панели
Модел : ZZCRY 1600
 - Максимален диаметър на тръбата D=89mm
 - Максимална широчина на панела B= 1600mm
 - Радиус на огъване Roт = 220÷ 450 mm
 - Mаксимален ъгъл на огъване α =140 °

GPS: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217