Цех тръбни серпентини

Капацитет: 2000 тон/год

Машина за огъване на тръби с външен диаметър

RLS-63 с CNC управление
Външен диаметър на тръбата Dв=25÷63,5 mm.
Радиус на огъване R=35÷125 mm.

Кръглозаваряща машина тип RRS-76 – 2бр. Dв=25÷63,5 mm.