Цех тръбни серпентини

Капацитет: 2000 тон/год

Машина за огъване на тръби с външен диаметър

RLS-63 с CNC управление
Външен диаметър на тръбата Dв=25÷63,5 mm.
Радиус на огъване R=35÷125 mm.

Кръглозаваряща машина тип RRS-76 – 2бр. Dв=25÷63,5 mm.

 

 

 

 

GPS: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217