Цех за производство и ремонт на ел.съоръжения и машини

Производство на резервни части и ремонт на електродвигатели.
• Разполагаме с технологична линия за производство на статорни и роторни намотки на асинхронни ел.двигатели 6,3кV от твърди секции по изолационна система „ResinRich”- с размери на активната (права) част:400-1250мм.


Разполагаме с всичко необходимо за ремонт на електродвигатели при заводски условия:
• Производствени халета оборудвани за специфичен ремонт и изпитания на крупни ел.двигатели до 6,3кV .
• Пещи електро съпротивителни за сушене и изпичанена изолациятана статорнии роторни намотки.
• Пещи електросъпротивителни за изгаряне на изолацията на подлежащи за подмяна статорни и роторни намотки.
• Участък замеханична обработка на детайлите на ел.двигателите в това число и едро габаритни.
• Приспособления, преси и скоби за демонтаж на съединители и лагери на фирмата SKF.
• Индукционни нагреватели за монтаж на лагери.
• Баланс машина за ротори до G=1,5т и L=3000мм.
• Бобинажен участък за производство и полагане на насипни статорни намотки за ел. двигатели 0,4кV, Р=0.4kW÷500kW и производство на бобини.
Разполагаме с машини и технологии за производство на:
• Статорни намотки за високоволтови ел. двигатели от профилен(твърд) проводник по системата RESINRICH.
• Статорни намотки (насипни) за ел. двигатели 0.4 kV и Pн= 1÷500kW
• Кафезни роторни намотки за ел. двигатели 0.4 и 6.3kV и Pн= 100 ÷1250 kW.
Извършваме текуща и авариина поддръжка на ел. двигатели 0.4 и 6.3kV:
• Електрическа и механична части.


Ремонт на генератори
• Оборудване за индукционно нагряване на крупни стоманени детайли /зъбни колела, муфи на ротори на Турбоагрегати и Генератори ,ел. Двигатели бандажни пръстени/.

• Квалифициран персонал и опит при ремонт на генератори до 220 МВт с демонтаж и последващ монтаж на ротора, ремонтни операции по ротора /по електрическата и механичнaчаст/ ,
• ремонт на статора /при необходимост с монтаж и демонтаж на статорни секции/.


Ремонт на трансформатори
• Извършваме ремонт на трансформатори (250kVA÷25MVA), включващ: подмяна на уплътнения, проверка на ел.връзки и подмяна на изолатори,
с последващо филтриране и сушене на трансформаторното масло със специализирана машина на фирма „MICAFIL” Швейцария.

GPS: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217