Цех за производство на кранови компоненти

Енергоремонт-Гълъбово АД започна производството на компоненти за оборудване за мобилни кранове TADANO – модел  АС 60 и АС 80

Всеки се състои от 1 рама на превозно средство (шаси), 1 надстройка, 4 конзоли

Новият производствен цех е оборудван с необходимата монтажна техника, създадени са планове за заваряване и технологии за монтаж.

 

Обособени са работни места със специални монтажни маси, разположени в технологична последователност, с цел оптимизиране на производствения процес.

Проектирахме и създадохме ротатор за ефективно и лесно достъпно заваряване на шасито. Това доведе до съкращаване на времето за заваряване с 2 дни.

Работим върху проектирането, производството и монтажа на инструменти и оборудване за избягване на бъдещи деформации при заваряване и гарантиране на размерите с необходимите допуски.

GPS: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217