Ремонт на двигатели

Ремонт на ел.двигател 1LA8357 4AB60-Z355 500kW

Ремонт на ел.двигател 1LA8357 4AB60-Z355 500kW включващ: тех.контрол на сглобките лагер-лагерна шийка и лагер-лагерно гнездо, подмяна на лагери, лакиране с ЕВДС.

 

 

 

Ремонт на ел.двигател 500кW включващ: подмяна на статорната намотка(по технологията Resinrich), ремонт на роторната намотка, ремонт на лагерни шийки ф120мм, динамичен баланс на ротора, подмяна на лагери и лакиране с лак ЕВДС.

 

 

 

Ремонт на ДАЗО2-18-78-8 включващ:

1. Ремонт на ротор- подмяна на стержените на роторнатанамотка запояване с Ag40Sn и лакиране с лак ЕВДС.

2. Ремонт на статор- производство на нова статорна намотка(по технологията Resinrich), ), полагане в статора, производство на клинове, лакиране с лак ЕВДС.

 

 

 

Цялостен ремонт на ел.двигател АКЗ 315М1-6 включващ: ремонт на изгорял ротор(по технологията Resinrich), и статор, с подмяна на лагери, динамичен баланс на ротора, производство на нови контактен пръстен и клемно табло и сглобяване.

 

 

 

Ремонт на ел.двигател 1AG315M10 включващ: подмяна на статорната намотка(пренавиване), производство на нов контактен пръстен и клемно табло,тех.контрол на сглобките лагер-лагерна шийка и лагер-лагерно гнездо, подмяна на лагери и лакиране с лак ЕВДС.

 

 

 

Ремонт на ел.двигател 160kW на багер KRS включващ: подмяна на лагери, контактни четки и почистване на четковият апарат.

 

 

 

Ремонт на двигател DSR-J 315кW, включващ: подмяна на роторната и статорна намотка(по техн.Resinrich),смяна на лагери и лакиране с ЕВДС.

 

 

 

GPS координати: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217