Ремонт на генератори

generatori_1

Ремонт на генератор ТВВ-220-2А (2АУЗ) включващ изваждане на ротора на ТГ, изваждане на водо-водородните охладители и ремонт на спомагателните съоръжения.

 

 

 

generatori_2

Ремонт на генератор в Турбогенераторна станция на завод "Неохим" включващ: изваждане на ротора на ТГ, изваждане на водните охладители подмяна на уплътненията и изпитване с повишено налягане, подмяна и пасване на плъзгащ лагер ф200мм.

 

 

 

GPS координати: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217