Ремонт на генератори

generatori_1

Ремонт на генератор ТВВ-220-2А (2АУЗ) включващ изваждане на ротора на ТГ, изваждане на водо-водородните охладители и ремонт на спомагателните съоръжения.

 

 

 

generatori_2

Ремонт на генератор в Турбогенераторна станция на завод "Неохим" включващ: изваждане на ротора на ТГ, изваждане на водните охладители подмяна на уплътненията и изпитване с повишено налягане, подмяна и пасване на плъзгащ лагер ф200мм.