Ремонт на трансформатори

transformatori_1

Ремонт на трансформатор 321-Р73/10000/21, включващ подмяна на всички уплътнения, проверка на електрическите връзки, подмяна(регенерация) на трансформаторното масло със специализирана машина Micafil.

 

 

 

transformatori_2

Ремонт на трансформатор 1000 kVA, включващ подмяна на всички уплътнения, проверка на електрическите връзки, подмяна(регенерация) на трансформаторното масло със специализирана машина Micafil.

 

 

 

GPS координати: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217