Сертификати

 • 1.1. Удостоверение № СТ043 за вписване в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност.
 • 1.2. Лицензия № 632 за осъществяване на надзор на съоръжения с повишена опасност
 • 1.3. Сертификат № TRBA 100 0536 БДС EN ISO 9001:2015
 • 1.4. Certificate № TRBA 100 0536 BDS EN ISO 9001:2015
 • 2. Сертификат № TRBA 110 0014 БДС EN ISO 14001:2015
 • 2.1. Certificate № TRBA 110 0014 BDS EN ISO 14001:2015
 • 3. Сертификат № TRBA 113 0044 BS OHSAS 18001:2007
 • Certificate № TRBA 113 0044 BS OHSAS 18001:2007
 • 4. Одобрение на системата по качество „Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта – Модул Н1“ №1853-PED-14051 FU1 Approval of Quality system „Conformity based on full quality assurance plus design examination-Module H1“ №1853-PED-14051 FU1 Сертификати за „ЕО изследване на проекта – Модул В1“ №1853-PED-14006.1; №1853-PED-14006.2; №1853-PED-1400
 • 5. Certificate Inspection of a Welding Shop № 01 202 HU/A 113319 DIN EN ISO 3834-2
 • 6. Certificate № 01 202 HU/A 17 3028 Manufacturer and Welding Shop acc. to AD 2000-Code
 • 7.1. Cертификат за съответствие на производствения контрол съгласно изискванията на EN1090– 1:2009+А1:2011 „КОМПОНЕНТИ И КОМПЛЕКТИ ЗА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ПО EN1090– 2 КЛАС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО ЕХС 4“ № 1853-CPR-013.
 • 7.2. Certificate ”Conformity of the Factory Production Control EN1090– 1:2009+А1:2011 ЕХС 4” № 1853-CPR-013.
 • 7.3. Заваръчен Cертификат № 1853-CPR-013.
 • 7.4. Welding Certificate № 1853-CPR-013
 • 8. БСА – сертификат за акредитация рег. № 93 ОКС от 28.11.2022 г. валиден до 28.11.2026 г. за контрол на метала от вида С съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2012
 • 8.1. ЗАПОВЕД ЗА ПРЕАКРЕДИТАЦИЯ ОКМ № А 673 от 28.11.2022 г.
 • 8.2. Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели Серия О № 5462
 • 8.3. Лицензия за превоз на радиоактивни вещества Серия Т № 5052
 • 9. Certificate № 01 202 BG/U-09 0017 System of Transferring the Marking of Materials
 • 10. Удостоверения – Камара на строителя
 • 11. Лицензия ЦПО
 • 12. 87 бр. WPQR „Квалификация на заваръчна процедура“ съгласно изискванията на ENISO 15614 – 1
GPS: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217