Котелно оборудване

1. Комплексни ремонти на енергийни и промишлени котли.
2. Изпълнение на проекти за подмяна и ремонт на топлообменни /нагревни/ повърхности на парни и водогрейни котли.
3. Изпълнение на проекти по подмяна и ремонт на горивни уредби за твърдо, течно и газообразно гориво.
4. Изпълнение на проекти за подмяна и ремонт на тръбопроводни системи с високо и ниско налягане.
5. Изпълнение на проекти за въвеждане на нови и ремонт на съществуващи системи подобряване екологичното състояние на котелните уредби.

GPS координати: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217