Пещостроителни и изолационни работи

1. Подмяна на топлоизолацията и декоративната обшивка на „топлите" елементи - на енергийни и промишлени установки за производство на електро и топлоенергия.
2. Подмяна на огнеупорна и топлоизолационна зидария и топлоустойчив бетон в участъците от съоръжения с високи температури вкл. над 1000 С°

GPS координати: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217