Турбинно и електро оборудване

1. Комплексни ремонти на турбогенераторни установки, включващо: парна турбена, електрогенератор, спомагателни съоръжения , тръбопроводни системи и арматура.
2. Ремонт на топлообменници за вода, пара, масло и др. с високо и ниско налягане.
3. Ремонт на ротационни агрегати/ помпи, компресори и вентилатори/ с различни мощности вкл. До 3 Мвт и прилежащите им ел.двигатели.
4. Възстановяване на електродвигатели в т.ч. и такива с твърда намотка по системата RESIN RICH.
5. Изграждане на кабелни трасета, монтаж на ел.апаратура с осигуряване на необходимите специализирани замервания.

GPS: 42°08'56.7"N - 42.149086 25°54'26.2"E - 25.907217